Naprapati

NAPRAPATI 


kommer från tjeckiskans "napravit" och från grekiskans "pathos", som betyder att korrigera lidande. 


Undersökning, diagnos, behandling och rehabiliteringsplan för besvär så som nackspärr, huvudvärk, käkledsspänningar,  graviditetsrelaterade besvär, idrottsskador, olika spänningar och smärta - akut som kronisk.
Naprapatens kunskaper inom manuell medicin kombineras med kunskap inom medicinska ämnen som t.ex neurologi och ortopedi.

Behandlingsmetoder som kan användas är tillexempel:


Manipulation (HVLA - High Velocity and Low Amplitude):


Manipulationer  har både neurofysiologisk effekt och biomekanisk effekt. Rörelsen är snabb och påverkar smärtreceptorer i leden till att fungera normalt så att inkommande smärtsingnaler hämmas. Manipulationen normaliserar blodcirkulationen, tar bort muskulösa spänningar och ökar rörligheten i den led

behandlingen utförts i. 


Manipuleringar minskar risken för kroniska besvär genom att bryta den onda cirkeln. Klassiskt vid en manipulation är att det hörs en kavitering (knakljud) - detta uppstår då den snabba och precisa rörelsen särar på ledytorna och trycket i leden sjunker och koldioxidbubblorna spricker. Ibland hörs inget ljud alls men det betyder inte att justeringen inte varit effektiv. Det viktiga är att man kommer åt nervreceptorerna i leden. 


Mobilisering: (LVLA - Low Velocity and Low Amplitude):


Ledbehandlingsteknik för att öka rörligheten i en inskränkt led.  Klassiskt vid en mobilisering är att en rytmisk rörelse tas ut i den inskränkta riktningen och upprepas några gånger för att uppnå resultat. I dessa fall uppstår inte en kavitering (knakljud).


Dry needling:


Effektiv behandling av muskulära dysfunktioner. Behandling av triggerpunkter genom att sätta en akupunkturnål så precist som möjligt i punkten. Terapeuten jobbar aktivt med nålen i punkten några sekunder, vilket utlöser single twitch responses, (som patient känner man att muskulaturen rycker till). Detta för att på ett säkert och effektivt sätt deaktivera triggerpunkten.

Vi samarbetar med: